Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn) ombeds ofta att komma till olika evenemang och träffar för att prata om fastighetsbranschen inför elever/studenter på olika utbildningsnivåer, deltagare i Arbetsförmedlingens olika projekt eller allmänhet. Vi försöker närvara i den mån vi har möjlighet för att fler ska få upp ögonen för den spännande fastighetsbranschen, men ibland måste vi istället hänvisa till representanter/inspiratörer från företag i branschen som kan närvara i vårt ställe. Informationsträffar av detta slag är förstås ett bra tillfälle att marknadsföra sin organisation som en framtida, attraktiv arbetsgivare för personerna i publiken.

Som ett stöd inför den här typen av träffar då man ombeds att prata om fastighetsbranschen, våra yrkesroller och de utbildningsvägar som finns, har vi på FastUn tagit fram informationsmaterial för olika möjliga målgrupper. Detta material kan man prata utifrån när man gör sin presentation, samt att man förstås kan fylla på med företagsspecifik information.

Behöver du ytterligare råd eller tips från oss är du välkommen att höra av dig till info@fastun.se så hjälper vi dig.

Sammanfattande film om yrkesrollerna fastighetsskötare, -värd, -tekniker, -ingenjör och -förvaltare som är ca. 6 minuter lång: