Kurserna i yrkessvenska finns för de som pratar ett av följande nio språk: engelska, arabiska, somaliska, spanska, persiska, ryska, ukrainska, tigrinja eller turkiska. Språkkurserna har utvecklats med främjandemedel ifrån Arbetsförmedlingen med målsättningen att hjälpa nya svenskar att snabbare lära sig yrkessvenska och därmed också korta sin väg till ett arbete i fastighetsbranschen. Med hjälp av Lingio kan man på egen hand studera de begrepp och fraser som används i den yrkesroll man vill arbeta i och på så sätt förbereda sig för ett arbete i vår bransch.

Appen finns att ladda hem till både iPhone och Android, samt att man kommer åt kurserna via hemsidan: play.lingio.co

För att underlätta användandet av Lingio och språkkurserna för fastighetsbranschens yrkesroller har vi tagit fram både en instruktionsfilm på fem språk samt en broschyr på alla nio språken. Du kan se filmerna nedan, de finns också tillgängliga på Youtube, samt hämta hem broschyren i PDF-format längst ner på den här sidan.

Instruktionsfilm för appen på Engelska:

Instruktionsfilm för appen på Arabiska:

Instruktionsfilm för appen på Persiska:

Instruktionsfilm för appen på Somaliska:

Instruktionsfilm för appen på Tigrinja: