Om uppdragsgivaren är offentlig, som till exempel svenska staten, en svensk kommun, ett svenskt landsting eller motsvarande från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) så ska uppdraget avse något av följande fyra alternativ:

  1. personalutbildning,
  2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl,
  3. utbildning som behövs av biståndspolitiska skäl, eller
  4. utbildning som utgör ett led i rehabilitering av en enskild.

Om uppdragsgivaren är privat gäller istället att uppdragsutbildningen ska vara ”personalutbildning som är ägnad att få betydelse för de studerandes arbete åt uppdragsgivaren”. Det betyder att de studerande ska vara anställda eller ha någon form av uppdrag hos uppdragsgivaren och att utbildningen ska komma till nytta inom företagets huvud- sakliga verksamhetsområde.

Tänk på

  • att de studerande på en uppdragsutbildning inte har rätt till studiestöd
  • att det är ledningsgruppen för den ordinarie utbildningen som även ansvarar för uppdragsutbildningen.

Läs mer och ladda ner faktablad