På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Beroende på hur lång utbildningen är ska viss del vara LIA. På exempelvis en tvåårig YH-utbildning som omfattar 400 poäng ska 25 procent av utbildningstiden bestå av LIA.