Efter en gymnasieutbildning kan du studera på yrkeshögskolan till:

Läs mer på YH-myndighetens webbplats, www.myh.se, och sök och hitta din fastighetsutbildning på yrkeshogskolan.se.

Fastighetsingenjör

Att studera till fastighetsingenjör innebär att du får en 2-årig yrkeshögskoleutbildning. Fastighetsingenjören är idag en efterfrågad yrkesroll inom fastighetsbranschen, då många av branschens medarbetare går i pension under kommande 10 åren. De senaste åren har miljökraven kring energianvändningen ökat väsentligt för fastighetsförvaltningen genom olika direktiv från EU samt olika energicertifieringssystem.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Utbildningen riktar mycket fokus på att utbilda dig inom projektledning och ansvar för olika projekt. Här får du studera ämnen som förbereder dig inför framtida tjänst på ett fastighetsföretag. Till skillnad från yrket fastighetstekniker får du en större fördjupad kunskap i olika fastighetssystem.
Kompetensområden; Teknik, Ekonomi, Juridik, IT och Beteende, Omvärld, Dokumenthantering

Ämnen; Byggnad (Ut- och invändigt) Elsystem, Kylsystem, Transportanläggning, Tele- och datasystem, Arbetsmiljö, Företagsekonomi, Pay-off kalkylering, Taxor och avgifter, Plan- och bygglagen och mycket mer.

Vilka andra tjänster kan jag söka till som Fastighetsingenjör?

Du kan även söka till tjänster som; Teknisk förvaltare, Teknisk projektledare, Installationsexpert och Energiexpert.

Fastighetsförvaltare

Att studera till fastighetsförvaltare innebär att du får en 2-årig yrkeshögskoleutbildning. Att arbeta som fastighetsförvaltare innebär att du har övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att utveckla, bevara och förädla fastigheterna samt säkerställa att kunderna är nöjda och att fastighetens ekonomi utvecklas enligt uppsatta mål. Att jobba som fastighetsförvaltare kan även innebär arbetsledaransvar.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Utbildningen riktar mycket fokus på att utbilda dig inom ekonomi och fastighetsförvaltning. Du får även studera inom ämnen för fastighetsfinansiering, försäljning, uthyrningsprocesser och mycket annat. Här studerar du för att förbereder dig inför framtida tjänst på ett fastighetsföretag.

Kompetensområden; Teknik, Ekonomi, Juridik, IT och Beteende och omvärld.

Ämnen; Fastighetskunskap, Förhandlingar, Marknadsföring och försäljning, Hyresjuridik, Kundservice, Retorik, Samhällsplanering, Medarbetarsamtal och mycket mer.

Vilka andra tjänster kan jag söka till som fastighetsförvaltare?

Några exempel är; Bostadsförvaltare, Kontraktsförvaltare och Kontorsförvaltare.

Praktik

I utbildningen ingår praktik som för yrkeshögskoleutbildningar kallas för LIA (Lärande i arbete).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Behörighet

För att var behörig till en utbildning på yrkeshögskolenivå behöver du har gått en gymnasieutbildning och tagit examen eller ha motsvarande kunskaper.

På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) så får du veta vilka behörighetskrav som gäller på just den utbildning du är intresserad av.