Yrkesvux

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, det vill säga att det ska vara lätt att få jobb efter utbildningen.

Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Kontakta din kommun för mer information om möjligheterna till Yrkesvuxutbildning mot fastighetsbranschens yrken där du bor.

Lärlingsutbildning för vuxna

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ utbildningsväg gå en utbildning på en arbetsplats.

Kunskapskraven för lärlingsutbildning är desamma som motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en eller flera arbetsplatser. På arbetsplatsen har eleven en handledare som ska ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och anses lämplig.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Lärlingsutbildningen är en del av kommunernas komvuxutbildning. Det innebär att du har rätt att söka studiemedel från CSN. Utbildningen är kostnadsfri, men du får liksom övriga komvuxelever betala för kurslitteratur, annat studiematerial och eventuella arbetskläder. Du kan söka en lärlingsutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) inom Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningens samtliga skolformer kan apl förekomma. Tiden är dock inte reglerad, utan ska utgå från den enskilde elevens förutsättningar och behov.

Arbetsmarknadsutbildningar

Om du är arbetssökande kan en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. En arbetsmarknadsutbildning är en kort, yrkesinriktad utbildning till yrken där det är brist på utbildad personal. En arbetsmarknadsutbildning kan förbättra dina chanser att få jobb, och de utbildningar som Arbetsförmedlingen skräddarsyr tillsammans med en arbetsgivare är de som oftast leder till jobb. Vilka utbildningar som finns till fastighetsbranschens yrken just där du bor beror på hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället. Kontakta din arbetsförmedlare och diskutera vilka möjligheter som finns.