Dessa är:

Fastighetsingenjör

För att bli fastighetsingenjör kan du söka till Högskoleingenjör/Civilingenjör – Bygg/Anläggning/Fastighet. Utbildningen pågår under tre år, och du får en högskoleexamen, 180 hp. Fastighetsingenjör är idag en efterfrågad yrkesroll inom fastighetsutveckling, då många av branschens medarbetare går i pension under de kommande 10 åren. De senaste åren har miljökraven kring energianvändningen ökat väsentligt för fastighetsförvaltningen genom olika direktiv från EU samt olika energicertifieringssystem.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Under dina tre år på högskolan/universitet får du fördjupade och specialiserade kunskaper inom bygg, anläggning och framförallt fastighet. Du får läsa kurser om fastighetsförvaltning, ekonomi, juridik, grundläggande geoteknik, byggnadsteknik, installationsteknik och mycket mer.

Programmet kan variera i inriktning beroende på studieort. Idag hittar du högskola/universitet som erbjuder olika inriktningar på programmet, allt från teknik till energi. För att få fullständig information om programmet, besök www.studera.nu.

Vilka andra tjänster kan jag söka till som Fastighetsingenjör?

Du kan även söka till tjänster som Teknisk förvaltare, Teknisk projektledare, Installationsexpert och Energiexpert.

Fastighetsförvaltare

För att bli fastighetsförvaltare kan du söka till olika akademiska utbildningar med fastighetsanknytning, så som civilekonom, civilingenjör och fastighetsförvaltare, där utbildningar pågår under tre år, 180 hp. Fastighetsförvaltare är en roll i verksamheten som innebär att du har det övergripande ansvaret för projekt, ekonomi och personal i ditt förvaltningsområde.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

Under dina tre år på högskolan/universitet får du fördjupade och specialiserade kunskaper inom ekonomi, marknadsföring, försäljning och framförallt fastighetsvetenskap. Du får läsa kurser om fastighetsförvaltning, hyreslagstiftning och upphandling.

Programmet kan variera i inriktning beroende på studieort. För mer information, besök www.studera.nu.

Vilka andra tjänster kan jag söka till som Fastighetsförvaltare?

Några exempel är Bostadsförvaltare, Kontraktsförvaltare och Kontorsförvaltare.

Vad krävs i form av förkunskaper för att blir Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare på högskole/universitetsnivå?

Det krävs att du har läst en 3-årig gymnasieutbildning, med högskolebehörighet.

Nuläge

Fastighetsinriktad akademisk utbildning ges nu på fyra lärosäten i Sverige; Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Kungliga tekniska högskolan, KTH (Stockholm) och Malmö högskola. Därtill finns program med fastighetsrelaterad utbildning på ett 25-tal universitet och högskolor.

Du kan läsa mer på Universitets- och Högskolerådets webbplats eller söka efter utbildningar på studera.nu.

På uppsatser.nu hittar du uppsatser som rör fastighetsbranschen.