VVS- och fastighetsprogrammet (VF) är ett 3- årigt yrkesprogram som startades i samband med gymnasiereformen 2011. Programmet erbjuder en möjlighet för dig som är intresserad av att arbeta med fastigheter, kyl, ventilation och VVS. På VF-programmet får du möjlighet att lära dig om installation, felsökning, reparation, drift och underhåll, skötsel och mycket mer. Du får lära dig att arbeta med värmesystem, kylsystem och ventilationssystem. Du får programmera maskiner så att de ger bästa effekt för minsta möjliga energiåtgång och du får hitta långsiktiga lösningar på problem inom ditt yrkesområde. Du läser ett gemensamt första år, för att sedan välja inriktning för åk 2 och 3.

Se filmen om VVS- och Fastighetsprogrammet på Skolverkets webbplats. Läs mer sök var programmet finns på www.yrkesprogram.se,www.gymnasium.se, www.gymnasieguiden.se, www.yrmis.se,www.framtidsvalet.se och www.framtid.se och på Gymnasieinfo.se får du hjälp med gymnasievalet.

Längst ner på sidan finner du mer information om yrkena inom vår bransch: fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker.

Vilka ämnen ingår i utbildningen?

På inriktningen Fastighet/Fastighetsskötare får du utbilda dig inom yttre och inre skötsel av fastigheterna. På inriktningen Fastighet/Fastighetstekniker studerar du hur system i tekniska anläggningar fungerar. Du får även kunskaper i service, drift och underhåll. Med inriktningen Fastighetsvärd får Du utbildning inom service och kundbemötande men även kurser som; investeringskalkylering och uthyrningsprocesser.

Kompetensområden; Teknik, Ekonomi, Juridik, IT, Omvärld och Beteende

Ämnen; Byggnad (utvändigt och invändigt), Utemiljö, Avfallshantering, Kompostering, Maskiner och utrustning, Återvinning, Brand, Etik och moral, Installation, Elsystem, Kylsystem, Luftbehandlingssystem, Utemiljö, VA-system, Värmesystem, Avfallshantering, Energioptimering, Fastighetsekonomi, Kundservice, Retorik, Arbetsmiljö, Brand, Skalskydd, Inköp, Budgetering, Nyckeltal, Jordabalken, Hyreslagen, kalkylering, Arbetsmiljölagstiftning och Entreprenörskap, och mycket mer.

Ingår praktik i utbildningen?

Eftersom VVS- och fastighetsprogrammet (VF) är ett yrkesförberedande gymnasieprogram ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik som många kallar det. Läs mer här!

Högskolebehörighet

Alla gymnasieskolor är skyldiga att erbjuda grundläggande högskolebehörighet på ett yrkesprogram till den elev som så önskar. För att erhålla grundläggande högskolebehörighet har en elev på VVS- och Fastighetsprogrammet rätt att komplettera utbildningen med:

  • Svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 (totalt 200 poäng)
  • Engelska 6 (100 poäng)

Detta kan göras genom att utnyttja det individuella valet om 200 poäng + utökat program 100 poäng, alternativt samtliga 300 poäng som utökat program.

Eleven har också rätt att senare läsa till grundläggande högskolebehörighet inom komvux.