Utbildningen är ett alternativ till skolförlagd utbildning på alla yrkesprogram med samma behörighetskrav, ämnesplaner, examensmål och yrkesexamen. Gymnasial lärling infördes i och med Gy11-reformen.

Gymnasial lärlingsutbildning kan påbörjas det första andra eller tredje läsåret. Eleven har apl minst halva utbildningstiden, räknat från det läsår lärlingsutbildningen påbörjas.

Det är skolan som har ansvaret för eleven. Eleven läser alla gymnasiegemensamma ämnen på skolan.

Läs mer på skolverkets hemsida:
Gymnasial lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning
Lärlingscentrum