VVS- och fastighetsprogrammet

VVS- och Fastighetsprogrammet (VF-programmet) är ett yrkesprogram som förbereder dig för arbetslivet. Programmet ger dig den skicklighet och kompetens som krävs för att få jobb direkt efter examen. Läs mer om programmet på sidan nedan.

Andra yrkesprogram

Andra gymnasiala yrkesprogram som kan vara användbara för yrken inom fastighetsbranschen är till exempel Bygg- och anläggningsprogrammet och El-och energiprogrammet. De yrkesprogrammen ger också den grundbehörighet som krävs för att studera mot fastighetsbranschens yrken på Yrkeshögskolan.

Högskolebehörighet

Alla gymnasieskolor är skyldiga att erbjuda grundläggande högskolebehörighet på ett yrkesprogram till den elev som så önskar.

Högskoleförberedande program

Genom högskoleförberedande program, som till exempel Teknikprogrammet, får du möjlighet att studera vidare till fastighetsbranschens yrkesområden på Universitet och högskolenivå. Yrkesroller där det är lämpligt att läsa exempelvis Teknikprogrammet är Fastighetsingenjör och för yrket Fastighetsförvaltare kan du läsa till exempel Samhällsvetenskapsprogrammet.

Bli gymnasieingenjör på Teknikprogrammet

Det fjärde tekniska år, som tidigare var försöksverksamhet, har permanentats. Det har visat sig att ungdomar som utbildat sig till Gymnasieingenjör är mycket eftertraktade inom industrin och försöksverksamheten med det fjärde året har blivit en succé.

Det fjärde året bygger på Teknikprogrammet, men anordnas som ett fristående år. Det omfattas av 900 gymnasiepoäng och kan ha olika profiler beroende på var i landet du studerar. Efter utbildningen får du en Gymnasieingenjörsexamen.

Användbara länkar

Läs mer på Regeringens hemsida och sök på Gymnasium.se för att hitta vilka skolor som erbjuder ett fjärde tekniskt år på Teknikprogrammet.

Läs mer på www.yrkesprogram.se,www.gymnasium.se, www.gymnasieguiden.se, www.yrmis.se,www.framtidsvalet.se och www.framtid.se

Gymnasieinfo.se får du hjälp med gymnasievalet. Läs om olika yrken och sök bland landets alla skolor och program. Webbplatsen riktar sig mot elever, föräldrar och studie- och yrkesvägledare.

Ska du välja skola? Vill du börja studera? På Skolverkets webbplats,Utbildningsinfo.se, får du hjälp. Där finns information om skolor och utbildning och du kan söka bland över 50 000 skolor, kurser och program i hela Sverige.