Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FastUn) har beviljats främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att fortsätta arbetet med att utveckla språkappen Lingio. Redan idag kan man, med hjälp av Lingio, på egen hand studera det språk som används i fastighetsbranschens yrkesroller och på så sätt förbereda sig för ett arbete i vår bransch.

Nu fortsätter arbetet och ytterligare funktioner ska utvecklas för att göra appen ännu mer användbar. En bank med 5.000 ord och fraser vanliga inom fastighetsbranschens yrkesroller (fastighetsskötare, -värd, -tekniker och -ingenjör) ska tas fram i samarbete med yrkesverksamma i branschen. Detta kommer att göra översättningsfunktionen i appen mycket säker och pålitlig, även när det gäller specifikt yrkesspråk.

I projektet ingår också att skapa möjlighet för appen att översätta text på fotografier. Man ska alltså kunna ta ett foto på exempelvis en varningstext och få denna översatt till sitt språk. Detta tror vi kommer att bli en stor och viktig hjälp i mångas vardag.

De nya funktionerna kommer att kunna göra översättningar till fem språk utöver svenska, nämligen till arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja.

Projektet kommer att löpa under hela 2018. Lingio finns tillgänglig till både iPhone och Android och är helt kostnadsfri att ladda hem, samt att man kommer åt appen via hemsidan: play.lingio.com.

Vill du veta mer om Lingio och våra språkkurser i yrkessvenska för fastighetsskötare, -värdar, -tekniker och -ingenjörer? Klicka här för att läsa mer samt för att få tillgång till både en broschyr och en instruktionsfilm om appen.