Projektutlysningen från ESF hade som syfte att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Som bakgrund till ansökan ligger fastighetsbranschens utmaning att hänga med i den tekniska utvecklingen då branschen digitaliseras i ett högt tempo. Kunderna ställer höga krav på fastighetsägare att leverera smarta och hållbara lösningar i fastigheterna. Tekniken finns och nu måste branschens medarbetare ges möjlighet att lära sig och anamma den nya tekniken.

I projektet kommer yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärdar vara den primära målgruppen för projektets insatser. Båda är viktiga yrkesroller där statusen behöver höjas för att lättare kunna attrahera kvalificerade sökande samt att få fler kvinnor att söka sig till yrkesrollerna och de utbildningar som erbjuds.

Projektets mål är att utbilda fastighetsskötare och fastighetsvärdar inom digitalisering, att arrangera inspirationsseminarier runt om i landet, att validera fastighetsskötare och fastighetsvärdar mot certifiering i FAVAL, att uppdatera gymnasieskolans kursplan samt moduler i FAVAL utifrån projektets kartläggningsresultat samt att ta fram yrkesrollsfilmer som beskriver fastighetsskötaren och fastighetsvärdens yrkesroll utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

Genom projektet DigiFast kommer branschen att kunna kartlägga framtida kompetensbehov kopplat till digitalisering samt ge SME-företagens medarbetare en möjlighet att kompetensutvecklas och valideras i sina yrkesroller.

Projektet, som leds av projektledaren Christina Liljekvist, inleds med en kartläggningsfas de första sex månaderna.Projektledare:
Christina Liljekvist, christina.liljekvist@fastun.se

Projektägare: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Projekttid: 1 februari 2019 – 31 januari 2022

Målgrupp: Fastighetsskötare och fastighetsvärdar i SME-företag (högst 50 anställda). Deltagande företag får ej ha mottagit stöd eller bidrag i form av försumbart stöd till en summa av max 200 000 euro under en treårsperiod.

Informationsblad om DigiFast - PDF


Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet och dess arbete genom att klicka här!