Digitaliseringen inom fastighetsbranschen utvecklas i en snabb takt. Den digitala tekniken och ett digitalt handhavande finns redan på plats i många fastigheter eller på väg att implementeras.

I projektet erbjuder vi fastighetsskötare och fastighetsvärdar riktade utbildningsinsatser. DigiFast målsättning är en ökad kompetens och status samt motivation att ta till sig den nya tekniken.

I projektet ska vi:

- Arrangera inspirationsseminarium för projektets deltagare
- Utbilda fastighetsskötare och fastighetsvärdar inom digitalisering
- Validera fastighetsskötare och fastighetsvärdar mot certifikat i FAVAL
- Ta fram yrkesfilmer med fokus på ett digitalt arbetssätt

Vilka kan delta i DigiFast?

  • Fastighetsföretag med max 49 anställda
  • Företaget ska ej ha mottagit statsstöd överstigande 200 000 euro de senaste två åren.
  • Målgruppp för utbildning och validering: fastighetsskötare och fastighetsvärdar

Målsättning med projektet

Öka den digitala mognaden och kompetensen bland fastighetsskötare och fastighetsvärdar på små och medelstora fastighetsföretag samt öka attraktionskraften för yrkesrollerna.

Projekttid: 1 feb 2019 – 31 jan 2022. Utbildningsinsatserna beräknas starta senhösten/vintern 2019.

Projektledare: Christina Liljekvist christina.liljekvist@fastun.se tel:073-708 05 96

Anmäl intresse för att delta i projektet genom denna länk: Anmälan DigiFast

DigiFast delfinansieras av Europeiska Socialfonden.


Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet och dess arbete genom att klicka här!