Utbildnings- och yrkesrådet fungerar som remissinstans för FastUn i utbildningsrelaterade frågor som rör branschens kompetensförsörjning samt även frågor som rör våra yrkesroller relaterat till utbildning.

Bland annat uppdaterar rådet de yrkesroller som vår styrelse beslutat, och tar efter behov fram nya. Det innebär också att se över hur yrkesrollerna kan anpassas till olika ramverk (EQF och SeQF) och hur yrkesrollerna kan kodas i förhållande till olika system, exempelvis SCBs Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Vi siktar på en så bred representation som möjligt från branschföretag, fackförbund och skolor på gymnasie- och yrkeshögskolenivå, och även ur regionalt hänseende.

Om du tycker att detta är intressanta frågor, och vill delta i detta arbete, kontakta utvecklingsledare Carina Lundström.

Deltagare:

Linus Nygren, linus.nygren@stockholm.se

Margit Sandén, margit.sanden@jonkoping.se

Peter Aronsson, peter.aronsson@fastighets.se

Thomas Gustavsson, thomas.gustavsson@bostadsbolaget.goteborg.se

Sanna Flyckt, sanna.flyckt@akademiskahus.se

Anna Lövgren, anna.lovgren@unionen.se

Anna-Lena Lehto, anna-lena.lehto@uppsalahem.se

Cecilia Söderström, cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Joakim Oscarsson, joakim.oscarsson@fastighets.se

Peter Aronsson, peter.aronsson@fastighets.se

Ylva Bohman, ylva.bohman@riksbyggen.se

Viktoria Hägg, viktoria.hagg@hfab.se

Thomas Gustavsson, thomas.gustavsson@fastighets.se

Charlotte Svalstedt, charlotte.svalstedt@hsb.se

Kristin Printz, kristin.printz@hsb.se

Gert Bergman, gert.bergman@hsb.se

Magdalena Dawidson, magdalena.dawidson@familjebostader.se

Markus Hörner, markus.horner@newsec.se

Maria Hultgren, maria.hultgren@bostadsbolaget.se

Ellinor Olsson, ellinor.olsson@nackademin.se

Marie Melkersson, marie.melkersson@fastigo.se

Lena Nyquist, FU, lena.nyquist@fastun.se

Carina Lundström, FU, carina.lundstrom@fastun.se