Ta chansen att utbilda dig till ett yrke i en bransch som utvecklas snabbt inom områden som hållbarhet, mångfald, digitalisering och energieffektivisering. Att arbeta i fastighetsbranschen innebär mycket kontakt med människor men även med fastigheternas tekniska system, en optimal kombination helt enkelt!

Sök någon av dessa utbildningar:

Alingsås

Fastighetstekniker, Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, https://skys.se/utbildningar/fastighetstekniker-2/

Arvika

Energitekniker, Arvika Näringslivscenter, http://energitekniker.se/

Eskilstuna

Fastighetsingenjör tekniska system (satellitort), KYH, http://kyh.se/project/fastighetsingenjor-tekniska-system/

Falun

Drift- och fastighetstekniker (distans), Yrkesakademin, https://ya.se/studera-pa-yrkeshogskola/

Gävle

Fastighetsingenjör tekniska system (satellitort), KYH, http://kyh.se/project/fastighetsingenjor-tekniska-system/

Göteborg

Fastighetsförvaltare, Fastighetsakademin, https://www.fastighetsakademin.se/fastighetsforvaltare/

Fastighetsingenjör, Fastighetsakademin, https://www.fastighetsakademin.se/tekniskforvaltare/

Fastighets-, energi, och drifttekniker, Fastighetsakademin, https://www.fastighetsakademin.se/fastighetstekniker/

Fastighetsförvaltare, Newton, http://www.newton.se/utbildning/fastighetsforvaltare/

Teknisk Förvaltare, Newton, http://www.newton.se/utbildning/teknisk-forvaltare/

Fastighetsförvaltare, John Ericsson Institutet, http://johnericssoninstitutet.se/fastighetsforvaltare/

Facility Manager, Plushögskolan, http://affarshogskolan.se/utbildningar/facility-manager/

Katrineholm

Fastighetsingenjör tekniska system (satellitort), KYH, http://kyh.se/project/fastighetsingenjor-tekniska-system/

Malmö

Fastighetsförvaltare, Newton, http://www.newton.se/utbildning/fastighetsforvaltare/

Teknisk förvaltare, Newton, http://www.newton.se/utbildning/teknisk-forvaltare/

Facility Manager, Plushögskolan, http://affarshogskolan.se/utbildningar/facility-manager/

Norrtälje

Fastighetsingenjör tekniska system (satellitort), KYH, http://kyh.se/project/fastighetsingenjor-tekniska-system/

Stockholm

Fastighetstekniker, Stockholm Tekniska Institut, https://www.sti.se/yh-utbildningar/fastighetstekniker/

STI Ingenjör Fastighet, Stockholm Tekniska Institut, https://www.sti.se/yh-utbildningar/sti-ingenjor-fastighet/

Fastighetsförvaltare, John Ericsson Institutet, http://johnericssoninstitutet.se/fastighetsforvaltare/

Fastighetsingenjör, John Ericsson Institutet, http://johnericssoninstitutet.se/fastighetsingenjor/

Fastighetstekninker, John Ericsson Institutet, http://johnericssoninstitutet.se/fastighetstekniker/

Teknisk Fastighetsförvaltare, KYH, http://kyh.se/project/teknisk-fastighetsforvaltare/

Fastighetsförvaltare, Newton, http://www.newton.se/utbildning/fastighetsforvaltare/

Fastighetsförvaltare, Xenter, https://www.xenter.se/utbildning/fastighetsforvaltare

Facility Manager, Plushögskolan, http://affarshogskolan.se/utbildningar/facility-manager/

Umeå

Fastighetsförvaltare (distans), Folkuniversitetet Umeå, http://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Yrkeshogskoleutbildning/Yh-oversikt/Samhallsbyggnad/fastighetsforvaltare-umea/

Uppsala

Drift- och fastighetstekniker (distans), Yrkesakademin, https://ya.se/studera-pa-yrkeshogskola/

Värnamo

Fastighetsingenjör, Campus Värnamo, https://campus.varnamo.se/utbildningar/program/fastighetsingenjor.html

Västerås

Fastighetsingenjör, Teknikhögskolan, http://teknikhogskolan.se/utbildningar/fastighetsingenjor/?_ga=2.102589125.530628706.1520935022-495452279.1517841489

Växjö

Fastighetsingenjör tekniska system (satellitort), KYH, http://kyh.se/project/fastighetsingenjor-tekniska-system/

Östersund

Drift- och fastighetstekniker (distans), Hermods, http://www.hermods.se/utbildning-tjanster/drift-och-fastighetstekniker/