Arbetet, som också syftar till att öka attraktionskraften för branschen hos de unga, görs inom ramen för projektet FASST 2017 - ett projekt finansierat av Skolverket. Läs mer om FASST 2017!