Syftet med det Nationella Branschrådet är att skapa en gemensam nationell plattform för kunskapsinhämtning, informationsutbyte, diskussioner och strategiska vägval för fastighetsbranschen vad gäller främst utbildning och arbetsmarknad.

Här redovisar myndigheterna sina beslut, sina arbetsprocesser och sin statistik. Tanken med rådet är också att stärka fastighetsbranschen på den nationella arenan, där branschen behöver synliggöras.

Deltagare:

Joel Hellstrand, joel.hellstrand@arbetsformedlingen.se

Cecilia Söderström, cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Tommy Olsson, tommy.olsson@myh.se

Aleksandra Sjöstrand, aleksandra.sjostrand@uhr.se

Sture Löf, sture.lof@skolverket.se

Ylva Disheden, ylva.disheden@lansstyrelsen.se

Sanna Flyckt, sanna.flyckt@akademiskahus.se

Rikard Silverfur, rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

Mona Finnström, mona.finnstrom@fastigo.se

Peter Aronsson, peter.aronsson@fastighets.se

Stefan Lennström, stefan.lennstrom@almega.se

Karin Goddard, karin.goddard@riksbyggen.se

Hanna Larsson, FastUns ordförande, hanna.larsson@sabo.se

Lena Nyquist, FastUn, lena.nyquist@fastun.se

Kamilla Toresson, FastUn, kamilla.toresson@fastun.se