Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan.
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Höstens Kompetensråd - Fastighet. Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

Östergötland 12-sep
Jämtland/Härjedalen 17-sep
Uppsala 26-sep
Stockholm/Gotland 1 okt
Dalarna 3 okt
Skåne/Blekinge 8 okt
Jönköping 22 okt
Kronoberg 23 okt
Kalmar 24 okt
Värmland 05-nov
Norrköping 14-nov
Västmanland 12-nov
Södermanland 07-nov
Halland 19-nov
Västra Götaland 20-nov
Gävleborg 26-nov
Västernorrland 28-nov
Västerbotten 04-dec