Kompetensråden kommer under 2019 att ersätta tidigare FUR. Råden kommer i de flesta län att samarrangeras med annan aktör som t ex Fastighetsägarna eller Regionen i syfte att få en större spridning och fler aktiva deltagare.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan.
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Kontaktperson på FU är utvecklingsledare Carina Lundström.

Se inbjudningar till inbokade Kompetensråd för våren 2019 genom att klicka på respektive länk nedan. Listan med kompetensråd kommer att fyllas på allt eftersom möten bokas. Anmälan görs via anmälningsknappen i inbjudan.

Kalmar län 19 mars 2019

Blekinge län 20 mars 2019

Värmland 2 april 2019

Norrköping 4 april 2019

Västmanland 9 april 2019

Södermanland 11 april 2019

Halland 6 maj 2019

Västra Götaland (exklusive Göteborgsregionen) 7 maj 2019

Gävleborgs län 9 maj 2019

Norrbottens län 14 maj 2019

Örebro 15 maj 2019

Västernorrland 16 maj 2019

Västerbotten 21 maj 2019