Vi söker nu en projektmedarbetare till arbetet med att kompetensförsörja fastighetsbranschen genom det så kallade Snabbspåret mot fastighet, i samarbete med Arbetsförmedlingen (AF).

Du kommer att fungera som snabbspårscoach och projektet finansieras av AF:s främjandemedel för nyanlända. Snabbspåret syftar till att ta tillvara existerande kunskaper och erfarenheter hos nyanlända, för att kartlägga och validera dessa. Den sökande ges därefter kompletterande utbildning för de kompetensluckor som finns. Snabbspårscoach-projektet har drivits under 2018, men FU vill utöka verksamheten och fortsätta även 2019. Ansökan om främjandemedel för ytterligare ett års verksamhet behandlas just nu av AF.

Arbetet som snabbspårscoach handlar om att genom utåtriktade informationsinsatser öka kunskapen om fastighetsbranschens yrkesroller fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker samt om valideringsverktyget FAVAL. Målgrupperna är dels Arbetsförmedlingens egna handläggare, dels arbetssökande och dels företag i fastighetsbranschen, vilka kan dra nytta av de kompetenta medarbetare som kommer att utbildas inom snabbspåret.

Geografiskt område

Tjänsten täcker länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, vilka utgör Region Nord inom AF. AF är en organisation van vid kommunikation via Skype och liknande, vilket delvis kommer att underlätta det stora geografiska området som tjänsten omfattar. Arbetet bör utföras från någon plats inom tjänsteområdet.

Arbetsuppgifter

 • Informera berörda handläggare inom AF region Nord om fastighetsbranschens yrkesroller och rekryteringsbehov, samt om valideringsverktyget FAVAL och om snabbspårets process.
 • Informera nyanlända och andra arbetssökande i prioriterade grupper, t.ex. långtidsarbetslösa, i samarbete med AF och kommunal arbetsmarknadsförvaltning om vägen in i utbildning och arbete samt karriärvägar inom fastighetsbranschen.
 • Informera fastighetsarbetsgivare i regionen om behovet av praktikplatser och om fördelarna med att rekrytera via snabbspåret.
 • Vara coachande och ge stöd till handläggare på AF i snabbspårsprocessens delar.
 • Kontinuerlig kontakt med och avrapportering till projektledaren för spridning av goda exempel till övriga regioner.

Kompetensprofil:

 • Erfarenhet inom regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor eller kompetensförsörjning, alternativt som handläggare på Arbetsförmedlingen.
 • Akademisk- eller yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
 • Kunskaper i Outlook, Skype och Office-paketet.

Erfarenhet från fastighetsbranschen eller Arbetsförmedlingen är meriterande.

Personliga egenskaper:

 • Ordningsam och strukturerad
 • Förmåga att snabbt lära in nya kunskapsområden
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift
 • Självständig och målinriktad
 • Social och utåtriktad, både vid personliga möten och via telefon och Skype

Omfattning

Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad t.o.m. 2019-12-31. Tjänsten tillsätts under förutsättning att FU får sin ansökan om främjandemedel beviljad.

Tillträde snarast efter Arbetsförmedlingens beslut, troligen i februari 2019. Vid frågor kontakta Lena Nyquist 070-100 19 30.

Personligt brev och CV skickas till info@fastun.se senast den 10 februari 2019. Ange Snabbspårscoach Nord i ansökan. Skicka din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande.


För mer information om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd följ oss på Twitter och Instagram (@fastun_se), Facebook och MyNewsdesk.