Vi söker nu en projektledare som ska leda arbetet med att kompetensutveckla och validera medarbetare i fastighetsbranschen inom digitalisering i ESF-projektet, DigiFast.

Syftet med ESFs (Europeiska Socialfonden) utlysning och denna satsning är att utveckla och stärka modeller som säkrar branschens strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Projektet DigiFast ska under tre år kartlägga och genomföra kompetensutveckling inom digitalisering för fastighetsskötare (FS) och fastighetsvärdar (FV) på fastighetsföretag med upp till 50 anställda. Projektet ska vidare erbjuda och samordna validering av fastighetsskötare och fastighetsvärdar på ackrediterade testcenter i syfte att öka statusen för yrkesrollerna. Utöver detta ska projektet ta fram ett underlag för utveckling av gymnasieskolans kursplaner kopplat till digitaliseringens påverkan på yrkesrollerna FS och FV i framtiden. Under projektetiden ska även yrkesrollsfilmer produceras för FS och FV. Projekttiden inleds med sex månaders analys- och kartläggningsfas. Denna fas kommer att innebära många resdagar i syfte att besöka och kartlägga fastighetsföretagens kompetensbehov runt om i landet.

Arbetsuppgifter

  • Planera, organisera och driva projektet mot definierade projektmål under analys, genomförande och avslutningsfas av projektet.
  • Budgetansvar för projektet.
  • Arbetsleda övriga projektmedarbetare dvs, projektadministratör, ekonom, inhyrda konsulter samt extern utvärderare.
  • Rapportera kontinuerligt till styrgruppen
  • Sammanställa slutrapport till ESF samt ansvara för informationsspridning av projektresultat.

Kompetensprofil:

Som projektledare hos oss så behöver du kunna arbeta självständigt och målinriktat. Du behöver också kunna se möjligheterna i förändring och vara flexibel. Eftersom projektet involverar parter från olika verksamheter så är det viktigt att du är bra på att skapa och behålla relationer. Som ledare behöver du vara strategisk och tydlig. Eftersom projekt med EU-finansiering ställer stora krav på redovisning av både verksamhet och ekonomi, behöver du vara mycket strukturerad för att kunna hålla ihop helheten.

Det är meriterande om du också har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kompetenshöjande insatser samt om du har kunskaper om Europeiska socialfondens regelverk.

Du som söker tjänsten ska ha lämplig högskoleutbildning. Meriterande är om du också har en kompletterande utbildning inom ledarskap, t.ex. projektledarutbildning eller processledningsutbildning.

Meriterande är även om du har kompetens eller erfarenhet från fastighetsbranschen samt kunskap eller erfarenhet om digitaliseringens påverkan i arbetslivet.

Körkort och egen bil.

Personliga egenskaper:

  • Ordningsam och strukturerad
  • God kommunikativ förmåga i tal och skrift
  • Självständig och målinriktad
  • Social och utåtriktad

Omfattning

Detta är en heltidstjänst som är en tidsbegränsad anställning med start 1 februari 2019 fram till 31 januari 2022. Vårt kansli som blir din arbetsplats ligger centralt i Stockholm

Tjänsten tillsätts under förutsättning att projektansökan beviljas av ESF-rådet.

Läs mer om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd på www.fastun.se, och följ oss på Twitter och Instagram (@fastun_se), Facebook och MyNewsdesk. Vid frågor kontakta Lena Nyquist 070-100 19 30.

Personligt brev och CV skickas till info@fastun.se senast den 30 november 2018. Ange Projektledare DigiFast i ansökan.