FU:s kansli är ett litet kansli med tre anställda och ett antal projektanställda. Våra värderingar bygger på engagemang, respekt och nyfikenhet. Vi har ett mycket nära samarbete med varandra och letar alltid efter bättre gemensamma lösningar och synergier samtidigt som vi jobbar självständigt i våra arbetsuppgifter. Kontoret finns mitt i centrala Stockholm.

Vi söker nu tre Snabbspårscoacher till regionerna Göteborg, Skåne och Västerbotten.

Det beviljade projektet, som finansieras av främjandemedel från Arbetsförmedlingen, ska öka antalet nyanlända som anvisas till Snabbspåret Fastighet. Snabbspårscoacher ska ansvara för att i fyra län (Stockholm, Göteborgsregionen, region Skåne och Västerbotten) utföra informationsinsatser riktade mot Arbetsförmedlingens handläggare, arbetssökande inom etableringen och arbetsgivare inom Fastighetsbranschen. Arbetsplatsen blir på lämplig plats i någon av regionerna Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Det handlar om fastighetsbranschens behov av arbetskraft, dess primära yrkesroller, fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker och fastighetsingenjör och möjligheten att hitta nya medarbetare genom validering i FAVAL som en del av Snabbspårsprocessen.

Arbetsuppgifter:

  • Informera handläggare på AF om Fastighetsbranschen behov och Snabbspårets process på alla AF-kontor i respektive region.
  • Informera nyanlända i samarbete med AF om karriärvägar inom fastighetsbranschen.
  • Informera fastighetsarbetsgivare i regionen om behovet av praktikplatser.
  • Vara coachande och ge stöd till handläggare på AF i snabbspårsprocessens delar.
  • Kontinuerlig kontakt med projektledaren för spridning av goda exempel till övriga regioner.

Kompetensprofil:

  • Erfarenhet inom regional utveckling, arbetsmarknads- eller kompetensförsörjningsområdet eller som handläggare på arbetsförmedlingen.
  • Akademisk eller yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande.
  • Erfarenhet från fastighetsbranschen eller arbetsförmedlingen är meriterande.

Personliga egenskaper:

  • God kommunikativ förmåga som gärna står inför folk, självständig, engagerad, strukturerad, en nätverksbyggare och en ”doer”.

Omfattning:

Detta är en halvtidstjänst på 50% och tidsbegränsad anställning till 31 dec 2018.
Beräknat tillträde: Så snart som möjligt.

Ansökan och CV skickas till info@fastun.se senast den 25 februari 2018. Ange Snabbspårscoach och vald region: Göteborg, Skåne eller Västerbotten i ansökan.

Läs mer om Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd här på vår hemsida och följ oss på Twitter @fastun_se, Facebook och MyNewsdesk.

Vid frågor om tjänsten kontakta Carina Lundström 08-564 80 653.