Fördelning av mandatplatser i FUs styrelse

Arbetsgivarsidan:
• Fastigo
• Almega Fastighetsarbetsgivarna
• Arbetsgivarföreningen KFO
• IDEA

Arbetstagarsidan:
• Fastighetsanställdas Förbund
• Kommunal
• Unionen
• Vision
• Ledarna
• SEKO
• Akademikerförbunden inom Fastigo (AiF): (Jusek,Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer, SSR, Sveriges Arkitekter)