Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram FAVAL, ett valideringssystem för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Att kunna säga att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot sina kunder, och också öka attraktiviteten som företag att jobba i.

FAVAL ger också fler arbetssökande möjlighet till jobb i fastighetsbranschen.

Hur går man tillväga?

Se modellen, eller läs vidare om vad FAVAL kan erbjuda längre ner. Där hittar du också testcenter och testenheter att vända sig till.

FAVAL erbjuder:

  • Validering mot intyg, som enbart mäter kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov.
  • Validering mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis – Fastighetsbranschens enda kompletta kompetensbevis FAVAL.

FAVAL är i dag klart för validering fullt ut mot yrkesrollerna fastighetstekniker, FT1, fastighetsskötare, FS1, och fastighetsvärd, FV1. Vi planerar för att systemet utvecklas successivt vidare för branschens roller även på högre nivå än gymnasium.

Här nedan hittar du ackrediterade testcenter med ackrediterade testledare som i dag kan utföra valideringar mot kompetensbevis:

Validering mot intyg görs hos ackrediterade testenheter, som är:

Valideringen utförs i ett webbaserat system. Vi vill gärna engagera fler testcenter och testenheter över hela landet! Här kan du som utbildningsanordnare se vad som krävs.

Om du har frågor om FAVAL kontakta Mikael Mossberg, projektledare FAVAL, eller verksamhetschef Lena Nyquist.