Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsanställning riktar sig till ungdomar under 25 år som saknar yrkeserfarenhet för ett visst arbete, eller varit arbetslösa i minst tre månader.

I januari 2014 slöts avtal om Yrkesintroduktionsanställning mellan Fastigo, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Fastighetsanställdas Förbund, samt mellan Fastigo och Kommunalarbetarförbundet. Syftet är att underlätta övergången mellan utbildning och arbete inom kollektivavtalsparternas verksamhetsområden. Ett nytt ekonomiskt stöd har införts av Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som anställer unga genom yrkesintroduktionsavtal.

De ingående parterna är glada och stolta över den bredd de lyckats skapa med branschens yrkesintroduktionsavtal. Det erbjuder alla ungdomar en möjlighet att upptäcka fastighetsbranschen och lära sig ett fastighetsyrke oavsett vilket program de gått på gymnasiet.

Yrkesintroduktionsanställningen kan vara mellan sex och tolv månader. Minst 25 % av arbetstiden ska vara utbildning, och resten arbete. Lönen ska vara 75 % av lägstalönen på företaget.

Företaget ska tillhandahålla en handledare som vägleder den anställde och fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen samt ersättning för arbetsgivaravgiften för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet. Informationsblad från Arbetsförmedlingen om yrkesintroduktion.

FUs broschyr om Yrkesintroduktionsanställning

Företag som är intresserade av att anställa en ungdom på Yrkesintroduktionsanställning måste ha kollektivavtal.  På respektive arbetsgivarorganisations hemsidor finns nödvändiga dokument.

Fastigo
Almega
KFO

Länkar för vidare information
Regeringen
Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)
Arbetsförmedlingen – för arbetsgivare
Arbetsförmedlingen – för ungdom

Avtal
Fastigo – Fastighetsanställdas Förbund
Almega – Fastighetsanställdas Förbund
KFO – Fastighetsanställdas Förbund
Fastigo – Kommunalarbetareförbundet

Anställa ungdomar efter examen
Hösten 2011 började de första eleverna på den nya gymnasieskolan, Gy11. I juni 2014 tog de sin examen. Branschen erbjuds ett  gyllene tillfälle att via Yrkesintroduktionsavtalet anställa dessa ungdomar och påbörja den generations- och kompetensväxling som står för dörren.