Du kan läsa till yrkena inom fastighetsbranschen på både gymnasienivå, yrkeshögskolenivå och på universitet och högskola. Den som kommit in i fastighetsbranschen och jobbat ett tag, kan också validera sin kompetens genom valideringsverktyget FAVAL och få intyg eller kompetensbevis mot någon av våra yrkesroller. FAVAL Validering kan också användas om man vill vidareutbilda sig och bygga på sin kompetens. Genom att genomgå valideringsprocessen får man vet precis vilka delmoment man behöver läsa till för att få kompetensbevis för en viss yrkesroll.

Här finns en guide till yrken inom fastighetsbranschen.

Om du är osäker på vilken av våra yrkesroller som passar dig kan du se vår sammanfattande film om fastighetsskötare, -värd, -tekniker, -ingenjör och -förvaltare. I den får du följa med yrkesverksamma personer i just dessa roller som berättar om sitt arbete.